היכן ניתן לאתר שאלונים?

הפניות לשאלונים ניתן למצוא במקורות הבאים:

  • במכון סאלד – מאגר כלי מחקר.

  • בקטלוג המאוחד של ספריות ישראל באתר הספרייה הלאומית.

  • במכון מופ"ת – מאגר כלי המחקר.

  • במערכת "חיפוש מלא" של ספריית מל"א.

  • במאגר השאלונים של קרן שלם.

  • במאגר המבחנים הפסיכולוגיים PsycTESTS.

  • בתוך דיסרטציות ותזות במאגרי מידע וב-Google Scholar.

הסבר מפורט מופיע במדריך לאיתור שאלונים.

►חזור