פריטי קריאה לקורסים

Rאיך מוצאים מאמרים המופיעים ברשימת הקריאה של הקורס?

הספרייה מכינה ומקטלגת מאמרים ופרקים נבחרים מספרים ברשימות הקריאה של הקורסים. פריטים אלה, המכונים "תדפיסים", נגישים לסטודנטים דרך אתרי הקורסים הנלמדים. את חלקם ניתן לאתר לאחר הזדהות גם במערכת "חיפוש מלא" לפי שם קורס/מרצה.

 

Rהאם גם ספרים ניתן לאתר ב"חיפוש מלא" לפי שם קורס/מרצה?

המקור המוסמך, המעודכן והמפורט ביותר לפריטי הקריאה של הקורס הוא רשימת הקריאה הזמינה באתר הקורס.

►חזור