השאלה בין-ספרייתית

הספרייה מקיימת שירות של השאלה בין-ספרייתית להזמנת מאמרים וספרים מספריות אחרות. עלות השירות 20 ש"ח לפריט. אין אפשרות לבטל הזמנה שבוצעה, ואי-לקיחת הפריט על ידי המזמין אינה פוטרת אותו מתשלום.

מי זכאי לשירות
זכאים לשירות הסטודנטים וסגל העובדים של מל"א.

תנאי הזכאות
שירות ההשאלה הבין-ספרייתית ניתן כאשר הפריט אינו כלול באוסף הספרייה. השירות אינו מיועד למקרה שספר מבוקש קיים באוסף אך לא נמצא כעת על המדף.

אספקת הפריט למזמין
פריט שמתקבל  כקובץ דיגיטלי יועבר למזמין בדואר אלקטרוני מיד עם קבלתו בספריית מל"א. ספר שמגיע בדואר יישמר למזמין בדלפק השירות של הספרייה. הודעה על כך תועבר למזמין בדואר אלקטרוני.

משך זמן ההשאלה
ספר שהוזמן בהשאלה בין-ספרייתית יושאל למזמין לפרק זמן קצוב ללא אפשרות הארכה מקוונת באמצעות האינטרנט. לבירורים ניתן להתקשר אל דלפק השירות של הספרייה, טל' 03-7354441.

לביצוע הזמנה באמצעות טופס מקוון:
הזמנת מאמר
הזמנת ספר