נהלי השאלה

כללי

הספרייה מעמידה לרשותכם מגוון שירותים ככלי תומך להוראה האקדמית.

Rקטלוג הספרייה

בקטלוג הספרייה באינטרנט ניתן לאתר ספרים, כתבי עת, סרטי הדרכה ותדפיסים.
כתובת הקטלוג: http://mla.exlibris.co.il/F

לקראת הכנת רשימות הקריאה לקורסים מומלץ לבדוק בקטלוג הספרייה ולהשתמש בעדיפות ראשונה

בספרי הלימוד המצויים בספרייה.

Rתדפיסים אלקטרוניים

הספרייה מקטלגת את התדפיסים המופיעים ברשימות הקריאה, לאחר קבלת אישור זכויות יוצרים

ממנהלת הספרייה.
הכניסה למאגר מוגבלת לסטודנטים ולמרצים ע"פ ת"ז.
בהקשת שם הקורס ו / או מס' הקורס תופיע רשימה של כל התדפיסים והספרים שבסילבוס.

Rכניסה למאגרי מידע

למאגרי המידע ניתן להיכנס אתר הבית של הספרייה או דרך אתרי הקורסים – ידיעון.
Rמערכת כתבי עת אלקטרוניים

מערכת SFX מאגדת בתוכה את כל כתבי העת האלקטרוניים ומאגרי המידע שהספרייה מנויה עליהם,
ונותנת ממשק אחיד וידידותי לחיפוש ואיתור כתבי עת אלקטרונים.
הגישה למערכת כתבי העת האלקטרונים 
SFX היא מערכת "חיפוש אחד" של הספרייה