ספרים אלקטרוניים

שם המאגר 

תיאור 

eBooks EBSCO

ספרים אלקטרוניים בטקטס מלא באנגלית שנרכשו לאוסף הספרייה.
יש צורך בהזדהות

ספריית כותר 

ספרים אלקטרוניים בשפה העברית במגוון תחומים.
יש צורך בהזדהות

פא"ר ספרים 

ספרי לימוד וחומרי הוראה שפותחו באוניברסיטה הפתוחה. 

הגישה חופשית 

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 

 ספרים סרוקים ישנים שיצאו מהגנת זכויות יוצרים.
הגישה חופשית

DOAB - Directory of Open Access Books פורטל מקיף לספרים בגישה פתוחה.
הגישה חופשית
Google Books  שירות של גוגל לאיתור ספרים ולחיפושי טקסט בספרים שגוגל סרקה. חלק מהטקסט המלא מוצג בתצוגה מקדימה. הגישה חופשית 
IntechOpen Books ספרים בגישה פתוחה, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, מדעי החיים והבריאות.
הגישה חופשית
OECD Books ספרים אלקטרוניים בהוצאת ארגון OECD.
קריאה מקוונת בגישה חופשית, הורדה בתשלום