נוהלי השאלת ספרים

                             

Rלכמה זמן ניתן לשאול ספר

ניתן לשאול ספר למשך 7 ימים. לאחר מכן מתבצעת מדי שבוע הארכת השאלה אוטומטית לספר שברשותכם עד 10 שבועות מתאריך ההשאלה. אם דרושה לכם הארכה נוספת לאחר תקופה זו, יש להגיע לדלפק הספרייה עם הספר ולבקש את ביצוע ההארכה במקום.  

כאשר ספר מוזמן ע"י קורא אחר, תקבלו למייל האישי שלכם דרישה להחזרת הספר עד לתאריך הנקוב.

 

Rכמה ספרים ניתן לשאול בו-זמנית?

סטודנטים רשאים לשאול עד 10 ספרים בו זמנית.

 

Rמה לעשות כאשר ספר מושאל לקורא אחר ואין עותקים פנויים להשאלה?

ניתן להזמין את הספר. מאתרים אותו במערכת חיפוש מלא של הספרייה ומבצעים את ההזמנה תחת לשונית "מיקום הפריט והזמנתו".

 

Rאיך אדע שספר שהזמנתי ממתין עבורי בספרייה?

כאשר יוחזר עותק של הספר המבוקש, תישלח למזמין הודעה לכתובת המייל האישי, ובה יצוין שהספר ממתין לו בדלפק ההשאלה שבספרייה.

ספרים מוזמנים יישמרו לפרק זמן של 3 ימים מיום ההחזרה עד לשעה 18:00 ביום השמירה האחרון.

 

Rמדוע חשוב לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלי ברישומי הספרייה?

הודעות הספרייה בענייני השאלה נשלחות אל כתובת הדואר האלקטרוני של הסטודנט. באחריותכם לבדוק את תקינות כתובת המייל שלכם במערכת הספרייה, ובאפשרותכם לעדכן אותה באמצעות "החשבון שלי" באתר הספרייה או בפנייה לספרנים בדלפק.

לתיאור מפורט עיינו במדריך החשבון שלי.

 

Rכיצד אוכל לברר את מצב ההשאלות וההזמנות שלי?

ב"חשבון שלי" תוכלו לעקוב אחר תאריכי ההחזרה העדכניים של ספרים ששאלתם מהספרייה ולברר האם ספר מושאל שהזמנתם כבר ממתין לכם בדלפק.

לתיאור מפורט יש להקיש כאן.

 

Rהאם איחור בהחזרת ספר לספרייה גורר קנס?

סטודנט המאחר בהחזרת ספרים לספרייה ישלם קנס איחור בסך 5 ₪ לספר לכל יום איחור.

בתקופת הבחינות והגשת העבודות יעמוד הקנס ע"ס 10 ₪ לכל יום איחור.

 

►חזור