כלים שימושיים
 

הספרייה מעמידה לרשותכם מגוון שירותים ככלי תומך להוראה האקדמית.

Rקטלוג הספרייה

לקראת הכנת רשימות הקריאה לקורסים מומלץ לבדוק בקטלוג הספרייה ולהשתמש בעדיפות ראשונה
בספרי הלימוד המצויים בספרייה.
בקטלוג הספרייה באינטרנט ניתן לאתר ספרים, כתבי-עת, סרטי הדרכה ותדפיסים.
גישה לקטלוג במערכת חיפוש אחד 
גישה לקטלוג בממשק הקלאסי

 

 

Rתדפיסים אלקטרוניים

הספרייה מכינה ומקטלגת תדפיסים עבור פריטים המופיעים ברשימות הקריאה, בכפוף לכללי השימש ההוגן
על פי חוק זכויות יוצרים.
הגישה לתדפיסים מוגבלת לסטודנטים ולמרצים לאחר הזדהות במערכת.
בהקשת שם הקורס ו/או מס' הקורס תופיע רשימה של כל התדפיסים והספרים המשויכים לקורס.

 

 

Rכניסה למאגרי מידע

למאגרי המידע ניתן להיכנס מאתר הבית של הספרייה או דרך אתרי הקורסים –ידיעון.

 


Rמערכת כתבי עת אלקטרוניים

מערכת SFX מספקת גישה לכתבי-עת אלקטרוניים ומציגה למשתמש את המידע על זמינות כתב-העת
או המאמר המבוקש במקורות שהספרייה מנויה עליהם ובמקורות נוספים המציעים גישה חופשית.
מערכת זו מוטמעת גם ב"חיפוש אחד".
מצא כתב-עת אלקטרוני