נוהלי הספרייה לסגל

נוהלי השאלה למרצים
מרצה רשאי לשאול עד 20 ספרים בו-זמנית.
מרצה יתבקש להחזיר לספרייה ספר שהושאל לו, כאשר הספר נדרש לסטודנט לצורך
לימוד בקורס פעיל.
מרצה אשר הסתיימה תקופת העסקתו במכללה חייב בהחזרת כל הספרים שברשותו.

 

נוהל הגשת רשימת קריאה לקורס
הספרייה דואגת להימצאותם של חומרי הקריאה בספרייה. 
המרצים מתבקשים לרענן ולעדכן את רשימות הקריאה לקראת פתיחת קורס חדש.

  • בהכנת רשימת הקריאה נבקשך תחילה לבדוק בקטלוג האם הספר קיים באוסף הספרייה.

  • יש להתאים את המהדורה ושנת ההוצאה לרשום ברשימת הקריאה.

  • לידיעתך, ספק הספרים שולח את המהדורה האחרונה שיצאה לאור, אלא אם כן המרצה מבקש מהדורה אחרת.

  • ברשימת הקריאה יש להפריד בין קריאת חובה לקריאת רשות.  
    הספרייה רוכשת מספר עותקים על פי קריטריון זה.

  • יש להקפיד על כללי הציטוט הביבליוגרפי המקובלים ולציין את מלוא הפרטים הביבליוגרפיים הנחוצים. מומלץ לעיין בכללי הציטוט של APA באתר הספרייה.

  • נבקשך להעביר ליחידת הבקרה במנהל הסגל האקדמי את הגרסה המעודכנת שברשותך.

 

הזמנת ספרים
הספרייה מזמינה ספרי לימוד ועיון בהסתמך על רשימות הקריאה שמכינים המרצים
 ועל פי הצעותיהם להעשרת האוסף.
מספר העותקים הנרכש נקבע לפי קריטריונים שונים כגון: קריאת חובה/רשות, מספר הסטודנטים בקורס, מחיר הספר וכד'.
המלצות ובקשות רכש יש להפנות לאחראית רכש ספרות, גב' אירית פינצ'ובסקי irit_p@mla.ac.il .
טופס רכישת ספר

 

העלאת חומרים לאתרי הקורסים
הספרייה מכינה ומקטלגת תדפיסים וקישורים למאמרים ולספרים אלקטרוניים עבור פריטים המופיעים ברשימות הקריאה של הקורסים, בכפוף לכללי השימוש ההוגן, ועל פי חוק זכויות יוצרים.
הגישה לתדפיסים מוגבלת לסטודנטים ולמרצים בכניסה מזוהה דרך אתרי הקורסים במערכת "ידיעון".

ניתן להעביר תדפיסים להעלאה לאתר הקורס לארז כהן erez_c@mla.ac.il

 

שירות השאלה בין-ספרייתית
הספרייה מציעה שירות אספקת דוקומנטים למאמרים והשאלה בין-ספרייתית לספרים הנדרשים להוראה. 

לקבלת השירות ניתן לפנות לדניאלה ירון daniella_y@mla.ac.il
טופס הזמנת מאמר

טופס הזמנת ספר בהשאלה בין ספרייתית