השאלה בין ספרייתית

הספרייה מקיימת שירות של השאלה בין-ספרייתית להזמנת מאמרים וספרים מספריות אחרות. עלות השירות 20 ש"ח לפריט. אין אפשרות לבטל הזמנה שבוצעה, ואי-לקיחת הפריט על ידי המזמין אינה פוטרת אותו מתשלום.

Rמי זכאי לשירות
זכאים לשירות הסטודנטים וסגל העובדים של מל"א.

Rתנאי הזכאות
שירות ההשאלה הבין-ספרייתית ניתן כאשר הפריט אינו כלול באוסף הספרייה. השירות אינו מיועד למקרה שספר מבוקש קיים באוסף אך לא נמצא כעת על המדף.

Rאספקת הפריט למזמין
פריט שמתקבל  כקובץ דיגיטלי יועבר למזמין בדואר אלקטרוני מיד עם קבלתו בספריית מל"א. ספר שמגיע בדואר יישמר למזמין בדלפק השירות של הספרייה. הודעה על כך תועבר למזמין בדואר אלקטרוני.

Rמשך זמן ההשאלה
ספר שהוזמן בהשאלה בין-ספרייתית יושאל למזמין לפרק זמן קצוב ללא אפשרות הארכה מקוונת באמצעות האינטרנט. לבירורים ניתן להתקשר אל דלפק השירות של הספרייה, טל' 03-7354441.

לביצוע הזמנה באמצעות טופס מקוון:
הזמנת מאמר
הזמנת ספר