איך מזהים כתב-עת אקדמי?

Rאיך מזהים כתב-עת אקדמי?
כתב-עת אקדמי מתמחה בנושא מסוים, והמאמרים המתפרסמים בו נכתבים על ידי חוקרים ומומחים בתחומם. סוגי המאמרים  ומתכונתם האופיינית משתנים מתחום לתחום ומכתב-עת אחד למשנהו. בדרך-כלל ההסתמכות על מקורות ביבליוגרפיים על פי כללי הציטוט המקובלים בתחום היא מסימניו המובהקים של מאמר אקדמי. באתר הספרייה של אוניברסיטת חיפה מוצגת דוגמה למבנה טיפוסי של מאמר אקדמי-מחקרי. לצפייה במצגת יש להקיש כאן.

Rמהו כתב-עת שפיט?
כתב-עת שפיט (peer-reviewed journal) הוא כתב-עת אקדמי המפרסם מאמרים שעברו ביקורת על-ידי עמיתים מומחים בתחום הנדון. המומחים מתבקשים להעריך את המאמרים ועשויים להעיר הערות ולדרוש מהמחברים תיקונים לפני הפרסום. רק מאמרים שעברו את סף הביקורת ועמדו בדרישות המומחים והעורכים זוכים להתפרסם בכתב-העת. רוב מאגרי המידע מציעים מנגנון שמאפשר לסנן את התוצאות למאמרים מכתבי-עת אקדמיים/ שפיטים בלבד. לעתים קרובות יוצג ליד כל מאמר חיווי המציין את סיווגו. גם בממשק חיפוש מלא של הספרייה יש אפשרות להציג רק מאמרים מ-Peer-reviewed journals. להצגת דוגמאות יש להקיש כאן.

*סימני היכר מהותייםבנוסף לסימני הזיהוי החיצוניים, מקור אקדמי ניכר גם במאפיינים מהותיים, כגון: בניית טיעונים על סמך תיאוריות והוכחות אמפיריות והצגתם באורח אנליטי ולא רגשי. הנושא מוצג ביתר הרחבה במצגת של ד"ר עירית קינן על סוגים שונים של מחקרים ועל סימנים מזהים של מקורות אקדמיים.

 

►חזור