כלים שימושיים
 

הספרייה מעמידה לרשותכם מגוון שירותים ככלי תומך להוראה האקדמית.

Rקטלוג הספרייה

לקראת הכנת רשימות הקריאה לקורסים מומלץ לבדוק בקטלוג הספרייה ולהשתמש בעדיפות ראשונה
בספרי הלימוד המצויים בספרייה.
בקטלוג הספרייה באינטרנט ניתן לאתר ספרים, כתבי-עת, סרטי הדרכה וסוגי חומר נוספים:

 

Rתדפיסים אלקטרוניים

הספרייה מכינה ומקטלגת תדפיסים עבור פריטים המופיעים ברשימות הקריאה, בכפוף
לכללי השימוש ההוגן
 על פי חוק זכויות יוצרים. הגישה לתדפיסים מוגבלת לסטודנטים ולמרצים בכניסה מזוהה דרך אתרי הקורסים.

מרצים יכולים לפנות אל הספרייה בבקשה להכנת תדפיס עבור פריט קריאה נוסף. נא לציין את שם ו/או מספר הקורס שעבורו נדרש הפריט ולהעביר את הבקשה אל ארז כהן, ראש תחום מידענות:
 
 erez_c@mla.ac.il

 

Rכניסה למאגרי מידע

למאגרי המידע ניתן להיכנס מאתר הספרייה או דרך קישור למאגרים במערכת אתרי הקורסים.

 


Rמערכת כתבי עת אלקטרוניים

מערכת כתבי-העת של מל"א מספקת גישה לכתבי-עת אלקטרוניים ומציגה למשתמש את המידע על זמינות כתב-העת או המאמר המבוקש במקורות שהספרייה מנויה עליהם ובמקורות נוספים המציעים גישה חופשית. מערכת זו מוטמעת גם ב"חיפוש מלא".
מצא כתב-עת אלקטרוני