איך מזהים כתב-עת אקדמי?

Rאיך מזהים כתב-עת אקדמי?
כתב-עת אקדמי מתמחה בנושא מסוים, והמאמרים המתפרסמים בו נכתבים על ידי חוקרים ומומחים בתחומם. מאמר מחקרי מתאפיין בדרך-כלל במבנה טיפוסי הכולל: תקציר, מבוא, שיטה, תוצאות, דיון, הצגת מסקנות, סיכום, ורשימה ביבליוגרפית המפרטת את המקורות המצוטטים במאמר. מקורות אלה מצוטטים בקצרה גם בגוף הטקסט או בהערות שוליים בהתאם לכללים המקובלים.

שימו לב: כתבי-עת אקדמיים מכילים גם חומרים שאינם מאמרים מחקריים, כמו מאמר הסוקר ספרות מדעית, מכתבים למערכת, ביקורת על ספר, תגובות קוראים למאמרים מגיליון קודם וכדומה.

להסבר מפורט אודות מבנה של מאמר אקדמי יש להקיש כאן. הזכויות שמורות לספריית אוניברסיטת חיפה.

Rמהו כתב-עת שפיט?
כתב-עת שפיט (peer-reviewed journal) הוא כתב-עת אקדמי המפרסם מאמרים שעברו ביקורת על-ידי עמיתים מומחים בתחום הנדון. המומחים מתבקשים להעריך את המאמרים ועשויים להעיר הערות ולדרוש מהמחברים תיקונים לפני הפרסום. רק מאמרים שעברו את סף הביקורת ועמדו בדרישות המומחים והעורכים זוכים להתפרסם בכתב-העת. רוב מאגרי המידע מציעים מנגנון שמאפשר לסנן את התוצאות למאמרים מכתבי-עת אקדמיים/ שפיטים בלבד. לעתים קרובות יוצג ליד כל מאמר חיווי המציין את סיווגו. גם בממשק חיפוש מלא של הספרייה יש אפשרות להציג רק מאמרים מ-Peer-reviewed journals.

►חזור